Merkityksellistä viestintää

Tuotamme tulkkauspalveluita kuuroille, kuurosokeille ja huonokuuloisille asiakkaille Keski-Suomessa. Toimimme Kelan sopimuskumppaneina. Asiakkaitamme ovat myös julkinen sektori ja yksityiset tahot.

Teemme myös opetusta. Tavoitteena saavutettavan viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollistaminen monikanavaisuutta ja visuaalisuutta hyödyntäen.

Toimimme Keski-Suomen alueella, etänä valtakunnallisesti sekä ulkomaanmatkoilla.

Etätulkkaus

Tulkkaamme myös etänä. Etätulkkausohjelmistoista käytössämme ovat FaceTime, Meet, Teams, Zoom, WhatsApp -ohjelmistot.
Lisäksi olemme valmiit käyttämään asiakkaan tai oppilaitoksen tarjoamia etätulkkausalustoja toiveiden mukaan.

Opetus

Kommunikaatio-opetus:
Viittomat, visuaaliset keinot
ja monikanavaisuus kommunikaation tukena.
Opetamme ryhmille, yhteisöille, perheissä tai yksilöopetuksena.
Opetuksen sisältö ja toteutus tehdään
asiakkaan toiveen mukaisesti lähi- tai etäopetuksena.

Kysy lisää tai tilaa: versova@versova.fi
Annika Raevaara-Marjasen kuva

Annika Raevaara-Marjanen

Viittomakielen tulkki (1998, AMK 2005, YAMK 2011)

Tulkkaus: viittomakielen tulkkaus (suomi, suomalainen viittomakieli, englanti (perustaso)), tulkkaus kuurosokeille (kaikki menetelmät), viitotun puheen tulkkaus ja puheentoisto

Erityisosaaminen: tulkkaus erityisryhmille, selkoviittominen, luontoretkeily ja leirit, akateeminen tulkkaus, opastus kuurosokeille

Opetus: viittomakommunikaatio, monikanavaisen kommunikaation tukeminen

puhelin

040 120 7317

sähköposti

annika.raevaara-marjanen@versova.fi

Kati Pölläsen kuva

Kati Pöllänen

Viittomakielen tulkki (AMK 2002), Ammatillinen opettaja (2017)

Tulkkaus: viittomakielen tulkkaus (suomi, suomalainen viittomakieli, englanti (perustaso)), viitotun puheen tulkkaus

Erityisosaaminen: tulkkaus erityisryhmille ja lapsille, selkoviittominen, synnytystulkkaus, joukkuelajit

Opetus: viittomakommunikaatio, monikanavaisen kommunikaation tukeminen

puhelin

040 120 8036

sähköposti

kati.pollanen@versova.fi

Pigga Pakkalan kuva

Pigga Pakkala

Viittomakielen tulkki (1991, AMK 2006 ja YAMK 2016)

Tulkkaus: viittomakielen tulkkaus (suomi, suomalainen viittomakieli ja englanti (perustaso)), tulkkaus kuurosokeille (kaikki menetelmät), viitotun puheen tulkkaus, puheentoisto

Erityisosaaminen: opastus kuurosokeille, erityisryhmille tulkkaus, selkoviittominen, akateeminen tulkkaus, synnytystulkkaus ja kokemus esimiestyöstä

Opetus: viittomakommunikaatio, monikanavaisen kommunikaation tukeminen

puhelin

040 164 9801

sähköposti

pigga.pakkala@versova.fi

Veera Wusun kuva

Veera Wusu

Viittomakielen tulkki (AMK 2005, YAMK 2018)

Tulkkaus: viittomakielen tulkkaus (suomi, suomalainen viittomakieli, englanti (ylin taso), viitotun puheen tulkkaus

Erityisosaaminen: akateeminen tulkkaus, hengelliset tilaisuudet, seminaarit ja konferenssit (myös ulkomailla)

puhelin

040 120 7580

sähköposti

veera.wusu@versova.fi